donderdag 15 maart 2007

Het vliegfeest / Harm de Jonge ; Noëlle Smit

Mees en Duif, twee vogels in het bos, vinden dat er in het bos niks spannends gebeurt. Ze besluiten hier verandering in te brengen, en willen een vliegfeest organiseren. Maar niet iedereen kan evengoed vliegen: Eend, bijvoorbeeld, is te dik, Nachtegaal vliegt te hoog, een andere vogel is dan weer verlegen, Jonge Spreeuw is te onstuimig, etc... Toch wordt het een prachtig feest, en doet iedereen toch waar hij of zij goed in is.
Belerend boek, dat wil aantonen iedereen kwaliteiten heeft. Dit boek slaagt hierin zonder krampachtig dit gegeven te willen aantonen, maar het is mij een ietwat TE. Vogels met hun onhebbelijkheden worden mij te veel terechtgewezen om wat ze zijn, en niet op wat ze WEL goed doen. Het feest komt mooi tot stand, maar de vogels worden te veel gekneed door Duif, die opgeworpen wordt als wijs en allesweter. (Waarom is dit dan een duif? Een uil is toch de wijze vogel bij uitstek? Als men dan toch wil leren, kan men evengoed een uil hiervoor opwerpen. De dieren worden echter wel als "dier-zijn" mooi in beeld gebracht. Maar dit is dan weer net de functie van een voorleesboek met prenten. Leuk vondstje voor wie dit boek als volwassene leest, kinderen zullen dit misschien niet oppikken wegens "voor hun tijd", de nachtegaal heet in dit boek "Florence".
Het Vliegfeest / Harm de Jonge ; illustraties van Noëlle Smit.- Tielt: Lannoo, 2005.- 40p.- ill.- ISBN: 90 8568 091 3