zondag 20 januari 2013

Een vervelend Feest

HP, de hoofdpersoon in dit boek heeft op een feest bij vrienden iets onvergeeflijks gedaan, en heeft daar anderen kwaad mee berokkend. Dit feit moet hij zien te plaatsen. Om dit gegeven draait dit boek.

Laberg schetst een troosteloos leventje, van alle mensen waarmee HP in contact komt. André heeft een vader die hem en zijn broertjes en zusjes de duvel aan doet, en wel zo erg dat André besluit dat het niet verder kan, en hij na lang aarzelen de stap zet om thuis weg te gaan. Zijn moeder is toch meer in het ziekenhuis opgenomen dan dat ze thuis is om voor hem en zijn broertjes en zusjes te zorgen. Irene werkt in een winkel, maar haar leven is net zo leeg als dat van HP en André. Robert woont samen met zijn broer. HP heeft nog de meest normale gezinssituatie, maar hij heeft het heel erg moeilijk om over het feestgebeuren iets los te laten.

In dit boek gebeurt verder helemaal niets. Het leven van André, Irene, Robert en HP speelt zich af terwijl er wordt rondgehangen in het winkelcentrum, en bij oeverloze verveling, die zich uit in kleine vernielingen van openbaar bezit als bushokjes en bankjes in het park.

In een ander lettertype komt de lezer langzaam te weten wat er met Karianne gebeurd is op het feest. Dit gegeven wordt door Laberg heel omzichtig aangepakt, zodat “Na het feest” nooit op sensatie drijft. Want Karianne: HP hield van haar. Denkt hij. Want hij bleef toen ze zich op het feest had opgesloten, bij haar, om te wachten op de ambulance die hij voor haar gebeld had.

Tussen alle ellende die HP meemaakt, leren we dat hij wel een heel goede relatie had/heeft met zijn oma, maar ook zij ligt na een hersenbloeding in het ziekenhuis. Dat HP al die tijd in zijn eentje bij haar op bezoek is geweest, is ook iets dat zijn familie niet weet.

“Na het feest” is ongetwijfeld erg sterk geschreven, en niet op sensatie uit, maar omdat de personages zich alleen maar oeverloos vervelen, verveelt de lezer zich helaas algauw ook.

Na het feest / Hans Petter Laberg ; Femke Blekkingh-Muller (vert.).- Haarlem : Gottmer, 2012.- oorspr. Noorse titel: Etter festen.- 143p.- ISBN 978 90 257 5150 0 - 14+