woensdag 22 mei 2013

Zoeken ... en vinden

Ruan woont in Cambodja.  Als hij twaalf jaar is, wordt hij gedwongen om zich aan te sluiten bij de Angka, ook wel het  Rode Khmerleger van Pol Pot.  Hoewel Pol Pot’s bedoelingen nobel lijken, hij streeft naar gelijkheid zonder klasseverschillen, geen honger, lees je in “Zoeken” net het tegenovergestelde. 

"Zoeken” is een verhaal over macht en misbruik van die macht.  Kinderen worden bij hun familie weggehaald om het ideaal van de Angka waar te maken. Burgemeesters, politie, ze worden allemaal vervangen door het bestuur van Pol Pot, die als “enige” alles weten, en kennen.  Wie het niet met hun zienswijze eens is, wordt genadeloos afgemaakt.

Roger Vanhoeck baseerde zich voor “Zoeken” op het levensverhaal van Ruan Hauchecorne.  Hij is zelf ook in Cambodja geweest.
Ondanks de vele gruwel die in “Zoeken” niet verbloemd wordt, is het ook een boek over de liefde.  De liefde voor je ouders, ook als je hen al bijna 24 jaar niet meer zag.  Het boek wordt in de ik-vorm verteld, wat de betrokkenheid van de lezer vergroot.  Afgewisseld met hoe zijn leven als kleine jongen eruitziet in de verschrikkelijke kampen,  lees je hoe Ruan’s leven in België verloopt, en hoe hij zijn ouders in Cambodja graag zou willen zoeken.   Maar ook zijn twijfels daaromheen.  Hoe zal het gaan?  En als ik mijn ouders terug zou vinden: laat ik dan mijn welvarende leven in België zomaar achter?

De delen in Cambodja tonen weer een heel andere oorlog, waarover je in jeugdboeken zelden iets leest.  Dat maakt van “Zoeken” ook een boeiend boek:  De Rode Khmer in Cambodja is vrij onbelicht in de literatuur voor jongeren.  Volwassenen kennen ongetwijfeld de beklijvende film “The Killing Fields”, maar voor jongeren is er rond de oorlog van de Rode Khmer maar weinig te vinden.

Roger Vanhoeck schreef met “Zoeken” een erg toegankelijk boek dat ook minder grage lezers kan aanzetten tot lezen.  Al zouden tijdsaanduidingen het boek nog rijker kunnen maken.  Je merkt als lezer wel op dat tijdens de hoofdstukken over Ruans leven in België een volwassene aan het woord is, en de delen in Cambodja gaan duidelijk over een kleine jongen, tijdsaanduidingen zouden welkom zijn.

Zoeken / Roger Vanhoeck.- Sint-Niklaas : Abimo, 2012.- 230p.- ISBN 978 90 5932 880 8 - 14+