zaterdag 2 augustus 2014

Kleine, fijne leesverrassing van Eva Gerlach

In 2013 schreef Eva Gerlach haar eerste verhalende kinderboek. Ze schrijft voornamelijk poëzie. “Het punt met mij is dat ik alles kan” om één titel te noemen.

“Overhoop” vertelt het verhaal van Aurie. Ze is pas verhuisd, en ze woont samen met haar vader. Haar moeder is er niet meer. Auries verhaal begint met een knal, en een brand. Haar vader redt een oude vrouw uit de brand in haar huis, maar echt gelukkig is de vrouw daar niet mee.

Auries vader neemt de vrouw bij hen in huis, tot er plaats is in een verzorgingstehuis. Dit is niet naar de zin van mevrouw Vis, zoals de vrouw heet, en ook Aurie vindt het maar niets dat ze het huis waar ze nog maar pas woont, moet delen met een oude vrouw die haar eigenlijk liever buiten wil, en dat laat ze duidelijk merken. Bovendien is mevrouw Vis heel erg in de war, en ze lijkt een beetje op een heks, volgens Aurie. Mevrouw Vis wil ook haar kat Mie bij zich.
Aurie besluit dat ze Mie wil gaan zoeken. Misschien wordt mevrouw Vis dan wat vrolijker. Tijdens haar zoektocht naar Mie leert ze Job kennen. Dan komt het verhaal helemaal op gang, en wordt “Overhoop” een spannend verhaal, waarin het leven van mevrouw Vis centraal staat.
Job woont samen met Selma, zijn moeder. Een vader is er niet. Dat schept meteen een band tussen hem en Aurie, die geen moeder meer heeft. Tussen de lijnen lees je wat er met Auries moeder is gebeurd. Ze moet verder met een groot verdriet. Ze wil daar niet over praten, en ze wil ook liever niet dat iemand naar haar moeder vraagt.

Iedereen in ‘Overhoop’ leeft met verdriet en verlies, begint en eindigt bij mevrouw Vis. Waarom noemt zij Job, als ze hem ziet, Sjef? En wat heeft Jobs moeder Selma met haar te maken?
Gerlach schreef een vrij ingewikkelde constructie tussen haar personages. Gerlach nodigt de lezer uit om heel voorzichtig de knoop in een kluwen los te maken.  “Overhoop” is vrolijk van toon, met personages die ondanks alles doorzetten.
Overhoop / Eva Gerlach.- Amsterdam : Querido, 2013.- 167p.- ISBN 978 90 451 1475 0, 9+